ČASCH - Aktuality

06. 7. 2017 - Uznána dráha ve Světlé Hoře.

Bylo uznáno závodiště ve Světlé Hoře viz přiložený zápis a fotodokumentace.  

10. 5. 2017 - Uznána dostihová dráha v Mostě.

Uznána dostihová dráha v Mostě, viz zápis a několik záběrů z fotodokumentace.

04. 5. 2017 - Uznáno závodiště v Pardubicích.

3.5.2017 bylo uznáno závodiště v Pardubicích viz přiložený zápis a část fotodokumentace. Je třeba upozornit, že na místě skoku č. 52 byla schválena celoplastová překážka do klasických ST, importovaná z Irska a do budoucna by měla zajistit bezpečnější překážkový provoz. Konstrukce je patrná z přiložené fotodokumentace.

Současně podotýkáme, že Anglický skok č. 10 je po loňské sezoně v neutěšeném stavu a bude proto rozdělen na dva skoky. Levá strana bude v nadcházejících dostizích využita jako příkop s dvojbradlím (obdoba skoku č.26) a v tomto směru musí být změněna vypsaná propozice. S jejím využitím se počítá i v budoucnu pro lehčí kurzy mladých koní. Pravá strana bude šetřena pro VP a v závěru sezony bude navržena úprava pro rok 2018. Důvodem neutěšeného stavu plotu je vysoká spodní voda. 

Za velmi pozitivní je třeba považovat vyrovnání odskokové plochy před skoky č. 10 b) a 25, jakož i doskoková plocha za překážkou č. 12.

` Další >> `

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz