ČASCH - Aktuality

22. 4. 2021 - Aktuální termínová listina překážkových dostihů v Pardubicích.

15. 4. 2021 - Stav úpravy doskokové hrany překážky č.2

Následující foto znázorňuje aktuální stav úpravy doskokové hrany příkopu č.2 ke dni 15.4.2021

15. 3. 2021 - Rekonstrukce skoků v Pardubicích s cílem zvýšení bezpečnosti.

Vývoj dostihů v posledních letech a událostí především po loňské Velké pardubické byl důvodem svolání expertní skupiny. Ta měla za úkol analyzovat průběh dostihů a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti koní i jezdců na Pardubickém závodišti.

Jak jsme již členy informovali, na závodišti v Pardubicích v letošní sezoně dojde k úpravám vybraných skoků, včetně Taxisova příkopu. Představenstvo společnosti DS na základě výstupů z jednání expertní skupiny a České asociace steeplechase rozhodlo o úpravách vybraných skoků, včetně Taxisova příkopu.

Prvním rekonstruovaným skokem je překážka č.2, jejíž předpokládanou finální podobu znázorňuje přiložený nákres. Úprava konstrukce má usnadnit trénink koní pro pozdější absolvování Taxisova příkopu.

Druhým upravovaným skokem bude překážka č. 4 Taxis. Viz druhý přiložený nákres.

Diskutuje se také o tzv. odskokové bariéře – bílé kládě před živým plotem, která je umístěna u většiny překážek na Pardubickém závodišti. V této otázce nepanuje jednotný názor, experti se tak budou otázkou umístění či neumístění bariéry ještě zabývat v průběhu sezony.

Konečnou reálnou podobu přineseme po dokončení úpravy formou fotodokumentace. Rovněž úpravy dalších skoků budeme zveřejňovat.

` Další >> `

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz