Česká asociace steeplechase - ČASCH
Pardubice - CZECH REPUBLIC


Česká asociace steeplechase je chovatelsko - majitelský svaz, který vznikl v únoru 1991. sdružuje především chovatele, majitele, trenéry a jezdce, zabývající se chovem a provozem překážkových dostihových koní. Zahrnuje však i všechny osoby, které mají zájem o překážkové dostihy a jsou ochotni pro jejich zkvalitnění něco udělat.

Předmětem činnosti Asociace je všestranná podpora chovu a dostihového provozu překážkových koní v České republice. Snahou Asociace je hájit oprávněné zájmy chovatelů, majitelů, trenérů, jezdců i ošetřovatelů a spoluvytváření podmínek pro jejich optimální práci, s cílem objektivní testace výkonnosti v souladu s platným šlechtitelským programem.


Asociace vytváří proto různé aktivity, které k těmto cílům směřují:

  • K základním činnostem patří schvalování překážkových dostihových závodišť, kterých je v současné době v České republice 14 a které schvalují její inspektoři překážkových drah v rámci JC ČR. Na ústředním překážkovém závodišti v Pardubicích provádí kontrolu dráhy a překážek systematicky, před každým dostihovým dnem.
  • Na pořadatelích dostihů vyžaduje potřebnou úroveň bezpečnosti koní i jezdců a spoluvytváří Dostihový řád ČR, především v pasážích týkajících se překážkového dostihového provozu.
  • Schvaluje pro Jockey Club ČR překážkové dostihové propozice v celé ČR, systematicky vyhodnocuje a publikuje výsledky kontroly výkonnosti a kontroly dědičnosti překážkových dostihových koní v samostatné řadě Bulletinů pro potřeby nejen svých členů, ale i chovatelské veřejnosti.
  • Pro úplnost snad dodejme, že je každoročním spolupořadatelem závěrečného překážkového dostihového mítinku, který se koná na závodišti v Pardubicích.

Závěrem dlužno zmínit, že Česká asociace steeplechase je současně řádným členem Jockey Clubu ČR, v němž zaujímá odpovídající postavení a s nímž společně řeší všechny záležitosti a problémy, které se týkají společných zájmů jak rovinových, tak i překážkových dostihových koní.

ČASCH se těší na spolupráci s Vámi, ať již jako členy nebo příznivci překážkového dostihového sportu, na našich závodištích celé České republiky.

Výbor ČASCH

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 725 930 410, Fax 46 63 35 304
E-mail: krejci@dostihy.cz