ČASCH - Aktuality

04. 2. 2019 - Usnesení z valného shromáždění ČASCH

Usnesení z valného shromáždění, konaného 8.prosince 2018 - zveřejněno v záložce "Pro členy"

05. 12. 2018 - Příprava zkušebního Taxisova příkopu.

V souvislosti s nepříjemnou publicitou zranění při 128. VP, přistoupil pardubický pořadatel v součinnosti s výborem ČASCH a překážkovou komisí, k přípravě zkušebního skoku pro Taxisův příkop.  

Smyslem je umožnit adekvátní trénink koní, který jinak není reálný. 
Má jít o navedení koně na 150 cm vysoký plot bez odskokových břeven s optickým vyznačením šířky příkopu za překážkou, bez jeho skutečné podoby (např.světlý písek).  
Skok je instalován v prostoru mezi skokem 10a) a Taxisovým příkopem jak je patrno z přiložených fotografií. Plot bude ponechán nárůstu na potřebnou výšku, včetně naváděcích plotů a za skokem nebude příkop. Jeho využívání se předpokládá již v příštím roce, nikoliv však v běžném kurzu dostihu.

05. 12. 2018 - Hokejový stadion v cílové rovině.

V těchto dnech je v cílové rovině pardubického závodiště instalována uměle chlazená ledová plocha dočasného hokejového stadionu, jak je zřejmé z přiložených fotografií.  Ledová plocha je uložena na pískovém podloží, v délce 60 m, cca 5 m od vnitřní bariery dostihové dráhy a zasahuje o diváckého prostoru.  V jarním období se počítá s odstraněním a opětnou obnovou vlastní dostihové dráhy. 

<< Předchozí ` Další >> `

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz