ČASCH - Aktuality

14. 2. 2022 - Usnesení valného shromáždění.

Ve složce "Pro členy" bylo zveřejněno Usnesení z valného shromáždění ČASCH ze dne 27.11.2021, které bylo shromážděním volebním. 

22. 12. 2021 - Fakta a informace o proběhlé překážkové dostihové sezoně 2021

Fakta a informace o proběhlé překážkové dostihové sezoně 2021, které byly předneseny na Valném shromáždění ČASCH 27.11.2021 v Pardubicích, lze nalézt v záložce statistiky, opět formou dvou publikací pod názvem:

Ø Překážkové dostihy nejen v roce 2021    

                                                                 autor: Petr Malík

                                a

Ø  Překážková sezóna ČR 2021 z pohledu časového vývoje  

                                                                autor: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc.

26. 10. 2021 - Termín Valného shromáždění ČASCH

Pro informaci členů zveřejňujeme, že Valné shromáždění ČASCH, z.s., se v letošním roce uskuteční v sobotu dne 27. 11 2021 na závodišti v Pardubicích.

Všem členům bude zaslána oficiální pozvánka mailem (členové, kteří mail nemají dostanou pozvání poštou).

Protože setkání bude možné za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření, žádáme členy o sledování zveřejněných podmínek, které se v čase mohou měnit.

Výbor ČASCH

<< Předchozí ` Další >> `

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz